Årsplan

Årsplanen inneholder en oversikt over barnehagens virksomhet, hva vi ønsker å vektlegge i arbeidet med barna, og hvordan vi ønsker å jobbe for å oppnå dette i tråd med de rammene vi har.

I tillegg til årsplanen utarbeides det periodeplaner med mer detaljerte planer for den enkelte avdeling knyttet opp mot barnehagens årsplan og Rammeplan for barnehagen.

 

Du kan lese årsplanen for 2023 - 2025 ved å trykke HER

Årshjul / kalender for barnehageåret 2023 / 2024 kan du lese ved å trykke HER

Årshjul / kalender for barnehageåret 2024 / 2025 kan du lese ved å trykke HER