Vedtekter

Hallagerstua barnehage SA er et samvirkeforetak og eies av medlemmene i samvirkeforetaket. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål og skal til enhver tid drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Vedtektene våres kan du finne ved å trykke HER

I tillegg har vi samvirkevedtekter for alle eiendelshavere. De kan du lese ved å trykke HER