Barnehagen vår

Hallagerstua barnehage SA er en sjarmerende foreldreeid barnehage med 2 avdelinger som ligger på Holmlia.

Vi ligger til i Hallagerbakken borettslag hvor vi disponerer et stort uteområde som gir allsidige muligheter for fysisk utvikling. I tillegg har vi gangavstand til skog, sjø og bondegård.

Vi har plass til 28 barn i alderen 10 måneder til 6 år fordelt på 2 avdelinger;

Avdeling Knerten har 9 barn fra 10 måneder til 3 år. Her jobber det 3 voksne fordelt på 3 årsverk – 1 pedagogisk leder, 1 fagarbeider og 1 assistent.

Avdeling Veslefrikk har 18 barn fra 3 til 6 år. Her jobber det 4 voksne fordelt på 3 årsverk – 2 pedagogiske ledere, 1 fagarbeider og 1 assistent

Hos oss ser vi på hvert enkelt barn som unike og med mange ressurser i seg. Alle barn er like viktige og de skal bli behandlet som kompetente individer, samt ha mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Derfor ønsker vi å skape et trygt og omsorgsfullt miljø der de voksne ser hvert barn, dets behov og muligheter. Vi har som mål å være varme, engasjerte og tilstedeværende voksne. Lekens betydning og egenverdi er viktig og spiller en stor rolle i vårt arbeid for å nå vår visjon.