Knerten

Knerten er en småbarnsavdeling med 9 barn fra 0-3 år.

Vi er opptatt av at trygghet ligger til grunn for god læring.

Erfaringsmessig vet vi at det kan være vanskelig for foreldre å levere i barnehagen den første tiden. Å komme til barnehagen, kanskje for aller første gang, og levere det kjæreste man har til ukjente mennesker er en tøff påkjenning for mange. Derfor gjør vi det vi kan for at dere skal kunne være trygge på å levere barnet deres hos oss! 

Du kan forvente av oss at: 

-vi er ærlige i våre tilbakemeldinger på hvordan barna har det 
-vi ringer dere dersom vi lurer på noe, eller dersom barnet ditt trenger mamma eller pappa 
-vi er svært fleksible i fht bruk av smokk, flasker, måltid, sovetider og kosedyr 
-vi legger vekt på å se og anerkjenne hvert enkelt barn og tilrettelegge for trygghet og relasjoner.  
-vi setter av tid dersom du trenger en samtale 
-vi tilrettelegger for varierte aktiviteter ute og inne, slik at barna får oppdage og lære nye ting innenfor forutsigbare, trygge rammer. 
-vi sammen med dere skal skape en trygg og god hverdag for barnet ditt 

 Vi forventer av deg at: 

-barnet får lov å være hjemme når allmenntilstanden ikke er så bra 
-du passer på at utetøy, skiftetøy og bleier har riktig størrelse og er tilpasset årstid (vi hjelper deg!) 
-du leser informasjonen vi deler med deg på kidplan og gjerne ser på bildene sammen med barnet 
-du ber om foreldresamtale når du trenger det, ikke bare når vi inviterer til det 
-du tar kontakt når du lurer på noe som handler om barnet ditt eller barnehagen, så vi kan få muligheten til å samarbeide om å finne tiltak som hjelper. 
-du tør å gi tilbakemeldinger til oss, både gode og vanskelige. Det gjør oss bedre!