Veslefrikk

Veslefrikk er en storebarnsavdeling med 18 barn fra 3-6 år.

Vi jobber kontinuerlig med trygghet og relasjonersom skal gjøre læringsmulighetene topp for barna som er hos oss. 

Samarbeid med dere foreldre er grunnleggende for at vi skal kunne tilrettelegge for en god barnehagehverdag for akkurat deres barn. Vi samarbeider også med mange eksterne instanser som kan støtte oss i å finne gode eller nye måter å tilrettelegge for barna på. Blant annet barnevern, helsestasjon, fysioterapeut eller PPT. 

Du kan forvente av oss at: 

-vi er ærlige i våre tilbakemeldinger på hvordan barna har det, og ringer hvis vi lurer på noe 
-vi legger vekt på å se og anerkjenne hvert enkelt barn og tilrettelegge for trygghet og god kontakt 
-vi setter av tid dersom du trenger en samtale eller har spørsmål 
-vi sammen med dere skal skape en trygg og god hverdag for barnet ditt 
-vi ikke snakker over hodet på barnet om barnet selv eller andre, men heller tar en ekstra telefon 
-vi tar hvert barn på alvor, og lar de får kjenne på medvirkning i sin egen hverdag. 
-vi deler barna i mindre grupper for å oppnå bedre voksenkontakt og se hvert enkelt barn. 
-vi tilrettelegger for varierte aktiviteter for barna inne og ute, slik at de får lære og oppdage nye ting. 
-vi er opptatt av overganger, både internt og eksternt, og jobber mye med tilvenning av barn som skal begynne på storbarnsavdeling og forberedelse til skolestart. 

Vi forventer av deg at: 

-barnet blir levert tidsnok til å være med på turer og andre spennende aktiviteter i barnehagen 
-barnet får lov å være hjemme når allmenntilstanden ikke er så bra 
-du sier ifra hvis barnet kommer senere enn 9:30 eller blir hentet før 14:00 (kjernetiden) 
-du passer på at utetøy og skiftetøy har riktig størrelse og er tilpasset årstid (vi hjelper deg!) 
-du leser informasjonen vi deler med deg på Kidplan og ser på bildene sammen med barnet ditt 
-du ber om foreldresamtale når du trenger det, ikke bare når vi inviterer til det 
-du tar kontakt når du lurer på noe som handler om barnet ditt eller barnehagen, så vi kan få muligheten til å samarbeide om å finne tiltak som hjelper. 
-du tør å gi tilbakemeldinger til oss, både gode og vanskelige. Det gjør oss bedre!